INFORMASJONER TIL VETERINÆRER
FAKTA
Hos Valdres Dyrefysioterapi finner du et fullverdig tilbud innen dyrefysioterapi, osteopati og rehabilitering. Ved svært mange helsemessige utfordringer i dyrets ledd-, muskel-, skjelett- og nervesystem kan fysioterapi og rehabilitering være en svært positiv del av multimodal behandling.
Jeg tilbyr behandling/rehabilitering på et høyt faglig nivå og med gode samarbeidspartnere innen veterinærmedisin, kiropraktikk, hestefag og andre behandlingsområder. På klinikken finner du i tillegg til standard behandlingsmetoder spesialkompetanse innen nevrofysioterapi og multimodal smertebehandling (i samarbeid med behandlende veterinær).
Behandlingstilbudet til Valdres Dyrefysioterapi retter seg til både privatmarkedet og til næringslivet. De siste årenes erfaring viser at et tverrfaglig samarbeid og brobygging behandlende veterinærer og terapeuter imellom er uunnværlig og fører naturlig nok til god dyrehelse og -velferd og til økt verdiskapning.
Valdres Dyrefysioterapi er organisert i Norges Fysio og Rehabiliteringsforbund for Dyr.
FAGKOMPETANSE
Utdannelse absolvert 2008: Aut. Hundemassør (anatomi, hudlære, stress-/triggerpunkter, stretching, palpasjon), Sverige
Utdannelse absolvert 2010: Tierheilpraktiker (naturterapeut for dyr, spesialisering traumeterapi, behandling av bevegelsesapparatet hos geriatriske hunder/katter), Tyskland
Utdannelse absolvert 2017: Dyrefysioterapi inkl. osteopati hund og hest (Anatomi, fysiologi bevegelsesapparat, mobilisering ledd, osteopati, myofascial behandling, bevegelsesterapi, gymnastisering, elektroterapi, akupressur, inhibisjonsteknikker m.m.), Ausbildungszentrum für Tierheilkunde, Tyskland
Tilleggs-/fordypende utdannelse: patologi innen dyremedisinen (spes. bevegelsesapparatet);  nevrologisk undersøkelse, interpretasjon og behandling innen dyrefysioterapi; multimodal smertebehandling; mønstringsanalyse og patologier i hundens gange; røntgeninterpretasjon bevegelsesapparat; Standard operating procedures pareser/paraplegier; elektroterapi inkl. lydbølgeterapi, laserpunktur, TENS, interference regulation therapy; nevromotorisk stimulæring, sensomotorisk trening
Henvisninger til fysioterapi

I mange tilfeller skal dyret først til veterinær for undersøkelse, diagnostisering, utredning, eventuell operasjon. Henvisning til fysioterapi og/eller rehabilitering foregår relativt uformelt. I noen tilfeller er det veterinær/dyreklinikk som tar direkte kontakt for videre drøfting av en case. Du kan også be dyreeier til å ta kontakt med meg.

Henvisninger til veterinær

Jeg er utdannet innen fysioterapi og rehabilitering og kjenner min begrensning. Et godt samarbeid med veterinærer er uunnværlig, og omvendt. Jeg henviser kunden umiddelbart til veterinær for utredning og diagnostikk der disse mangler, der det trengs ytterligere diagnostisering, der det dukker opp nye problemstillinger under løpende rehabilitering, eller der det dukker opp problemstillinger som kan anses kontraindisert til fysioterapeutisk behandling.

Valdres Dyrefysioterapi kan vise til et godt nettverk av samarbeidende veterinærer.

Korte fakta om klinikken
2 velutstyrte behandlingsrom
stort inngjerdet uteareal med utendørs øvelses/balanse-parkur
Behandlingsrom 1: opptak pasient, førstegangsundersøkelse, utredning, behandling
Behandlingsrom 2: rehab-rom med tredemølle, utstyr til både balanse- og koordinasjonstrening
Behandlingsteknikker: manuell terapi, bevegelsesterapi, laser, IRlysterapi, frekvensfeltterapi, terapeutisk ultralyd, el-terapi, vibrasjonsgulv, propriosepsjonsgulv, tredemølle til nevromotorisk læring og bevegelsesanalyser
Mobil klinikk
mobilklinikk1

Dyr som ikke kan eller bør flyttes behandles i dyrets hjem. Det meste av behandlingsutstyr er da på bilen så opprettholdes et nesten fult behandlingsspekter. Eksempler på dyr som helst bør behandles i dyrets hjem er katter eller dyr med tunge fysiske eller mentale traumer.

Behandling av hester skjer i hestens stall.