TRAUMETERAPI

Traumeterapi retter seg mot dyr som som har vært utsatt for fysiske eller mentale traumer som fører ikke bare til stor mental og emosjonell stress, men også til dysfunskjoner i for eksempel bevegelsesapparat, nerve- eller organsystemet. Noen ganger er traumatiske opplevelser såpass manifestert i kroppen at det er vanskelig å føre dyret tilbake til et godt liv. Konvensjonelle behandlingsmetoder møter her ofte sine begrensninger. Behandling av traumer handler ikke bare om opptrening, fysisk og mental stimulering, men også mye om samspill på et energetisk nivå. Mitt store ønske som traumeterapeut er å hjelpe dyret tilbake til god livskvalitet og ikke minst livsglede. Også her har jeg dyktige samarbeidspartnere med på laget.

Når kan det oppstå traume?

Det er svært individuelt hvilken hendelser som kan kan føre til traumer hos dyr. Noen av hendelser er:

Ulykker (påkjørsler, fall, klemulykke, skuddulykke)
alvorlig sykdom, kronisk sykdom, operasjon og postoperativ fase
invasive medisinske behandlinger, lang hvileperioder
feil treningsmetoder (for eksempel trening som ikke er egnet for dyret)
observasjoner/opplevelse av voldsome hendelser
fysisk mishandling, vold, overgrep, også observasjon av vold
vanskjøtsel (akutt funksjonssvikt, langvarig funksjonssvikt)
stadig ytre belastning (for eksempel varig støy)
ungdyr som mister sin mor, ungdyr som ble tatt for tidlig fra sin mor
varig overstimulering (for eks. mangel på hvileperioder, ytre kilder som støy)
fysisk og mental overbelastning (for store krav overfor dyret også utenom treningen)
varig understimulering (når dyret er mye alene)

Hvert individ har en helt unik evne til å reagere på ytre påkjenninger og symptomene er svært forskjellige. Det er mange faktorer som spiller inn her. De skal vi kartlegge i begynnelsen av behandlingen.

Hvordan gjøres det?

Traumeterapi følger ingen A4-behandlingsopplegg, men er en salig blanding av blant annet:

Fysisk og mental trening
Image
Osteopati
Image
Fysioterapi
Image
Naturen som inspirator
Image
Behandlingsløp

Hvordan er behandlingen bygd opp?

 • 1
  Førstegangskonsultasjon
  Under førstegangskonsultasjonen går vi gjennom dyrets sykehistorie (anamnese). Det følger en grundig undersøkelse og deretter begynner vi direkte med behandlingen. I noen tilfeller trenger dyret tilvenning til behandlingen.
 • 2
  Oppfølgingstime
  Behandlingen fortsetter og følger en individuell terapiplan. Terapiplanen består av både terapimål og terapimetoder. Terapimål justeres etter hver behandlingstime. Dyreeier får råd og tips om hjemmeøvelser.
 • 3
  Behandlingskontroll
  Etter gjennomført terapitime eller rehabilitering (antall behandlingstimer retter seg etter antatt rehabiliteringstid og dyrets respons på behandlingen) følger sluttkontrollen.

Under terapien og i tiden etter kan du oppleve mange oppturer sammen med dyret, men også nedturer. Det finnes ingen garanti at dyret vil gi helt slipp i gamle vaner og engster. I noen tilfeller har dyr kanskje aldri hatt muligheten til å hvile fordi nervesystemet var permanent satt på «PÅ» eller «fight/flight». Vær tålmodig, det vil ta tid. Dyret vil under behandlingen kunne lære å håndtere vanskelige situasjoner. Det er mitt store ønske å gi dyreeieren mye kunnskap, ideer og ikke minst mot for både terapitiden og for tiden deretter.