FYSIOTERAPI

Fysioterapi er et fagområdet der terapeuten jobber med kropp og bevegelse for å fremme god bevegelighet og helse. I de siste årene har fysikalsk behandling for dyr spredd seg mer og mer og er blitt til et anerkjent fagfelt innen behandling av både små og større dyr. Valdres Dyrefysioterapi tilbyr fysikalsk behandling for dyr basert på en kombinasjon av klassiske behandlingsmetoder og modern teknikk. Fokuset innen fysikalsk behandling ligger på skadeforebygging, terapi av akutte skader i det muskuloskelletale systemet og rehabilitering. Mye av behandlingen foregår inne på klinikken, men så fort indikasjoner tilsier det benytter vi naturen som behandlingsrom. Har vi ikke muligheten til å være ute under behandling eller opptrening henter vi naturlige elementer inn i behandlingsrommet. På denne måten trigger vi dyrets sanser, instinkter og oppnå et godt samspill med dyret. Behandlingsopplegget skal alltid være lystbetont, ren glede, kort sagt: en gøyal og positiv opplevelse.

Valdres Dyrefysioterapi har et godt samarbeid med dyktige veterinærer, kiropraktorer, akupunktører og andre behandlere.

Når kan fysioterapi hjelpe ditt dyr?

Det er utallige anvendelsesområder der fysioterapi anbefales. De vanligste er:

Forandring kroppsholdning, halthet, stivhet, rar gange
stress, spenninger, nervositet, uro, angst, frykt
forstuing, kontusjoner, overbelastningsskade
muskelsykdomer, muskelskader (strekk, avreven fiber/muskel)
hofteleddsdysplasi, albueleddsdysplasi, osteochondrose
artritt (leddbetennelse), artrose (slitasje-/forkalkningsgikt ledd)
skjelettlidelser, blokader, bevegelsesrestriksjoner
seneskader, senebetennelse, nedsatt senefunksjon
dårlig sirkulasjon, hevelser, dårlig utskillelse av slakkstoffer, pjusk pels
postoperativ behandling: terapi og opptrening etter operasjoner
nevrologiske lidelser, lammelser, idiopatisk vestibulærsyndrom
eldre dyr: forbedring sirkulasjon, bevegelse og livskvalitet
Hvordan gjøres det?

De viktigste behandlingsmetoder er:

Manuell terapi
Image
massasje/stretching
manipulering ledd
triggerpunkt/fascienbehandling
løse blokader
Bevegelsesterapi
Image
passiv og aktiv terapi
gymnastisering
balanse/koordinasjon/styrke
vassing/svømming
Frekvensfeltterapi
Image
lydbølgeterapi
ultralyd/infralyd
infrarødtlysterapi
laserfrekvenser
El-terapi
Image
TENS
EMS
2-Pole Interferential
4-Pole Inteferential
Behandlingsløp

Hvordan er behandlingen bygd opp?

 • 1
  Førstegangskonsultasjon
  Under førstegangskonsultasjonen går vi gjennom dyrets sykehistorie (anamnese). Det følger en grundig undersøkelse og deretter begynner vi direkte med behandlingen. I noen tilfeller trenger dyret tilvenning til behandlingen.
 • 2
  Oppfølgingstime
  Behandlingen fortsetter og følger en individuell terapiplan. Terapiplanen består av både terapimål og terapimetoder. Terapimål justeres etter hver behandlingstime. Dyreeier får råd og tips om hjemmeøvelser.
 • 3
  Behandlingskontroll
  Etter gjennomført terapitime eller rehabilitering (antall behandlingstimer retter seg etter antatt rehabiliteringstid og dyrets respons på behandlingen) følger sluttkontrollen.