OSTEOPATI

Osteopati er en behandlingsform der eneste verktøy til terapeuten er hendene. Behandlingsformen baserer seg på sammenhengene mellom anatomi, biomekanikk, nevrologi, organfunksjoner m.m. Som terapeut behandler og korrigerer jeg ledd, bløtvev, men i stor grad også bindevev. Oppstår det skader og avvik i kroppen er det bindevevet som registrerer disse. Det resulterer ofte i at spenninger oppstår også i andre områder enn der dysfunksjonen og symptomene oppleves. Innen osteopati ser og behandler jeg dyrets kropp som dynamisk enhet. En osteopatisk behandling går gjerne hånd i hånd med fysioterapi, dvs. jeg benytter meg gjerne av for eksempel øvelser innen aktiv bevegelsesterapien. Også her er naturen min store inspirator og blir et naturlig behandlingsrom for dyrene.

Når kan osteopati hjelpe ditt dyr?

Noen av symptomer og indikasjoner der osteopati kommer til anvendelse er:

Forandring kroppsholdning, halthet, stivhet, rar gange
stress, nervositet, uro, angst, frykt, depresjon
fysiske traumer (ulykke, operasjon), mentale traumer
organproblemer (f.e. hjerte, lever, milt, blære, galle, pankreas, nyre)
Låsninger, lammelser, dysfunksjoner og blokader
lange hvileperioder (f.e. etter operasjon, skader), arrvev, felbelastninger
skjelettlidelser, dysplasier (HD, AD), bevegelsesrestriksjoner
kronisk slapphet, sirkulasjonsproblemer, hevelser
ideopatisk vestibulærsydrom, øreproblemer, tann-, kjeve, øyeproblemer
diarè, oppkast, kramper, dårlig fordøyelse, spisevegring
astma, hyppig hoste, rar pusting, bronkitt, heshet, rar stemme
nevrologisk dysfunksjon, hypersensitivitet, muskel-, bløtvevs-, nervesmerter
Hvordan gjøres det?

De viktigste behandlingsmetoder er:

Paretial osteopati
Image
Behandling , mobilisering av ben,
ledd, muskler, sener, bånd og nerver.
Viszerale osteopati
Image
Behandling og mobilisering av
organenes bevegelighet/egenbevegelighet.
Kraniosakralterapi
Image
Behandlingsform for å rette opp skjevheter som belaster sentralnervesystemet.
Bindevevsbehandling
Image
Behandling av bindevevet (fascia) ved hjelp av spesielle mobiliseringsteknikker.
Behandlingsløp

Hvordan er behandlingen bygd opp?

 • 1
  Førstegangskonsultasjon
  Under førstegangskonsultasjonen går vi gjennom dyrets sykehistorie (anamnese). Det følger en grundig undersøkelse og deretter begynner vi direkte med behandlingen. I noen tilfeller trenger dyret tilvenning til behandlingen.
 • 2
  Oppfølgingstime
  Behandlingen fortsetter og følger en individuell terapiplan. Terapiplanen består av både terapimål og terapimetoder. Terapimål justeres etter hver behandlingstime. Dyreeier får råd og tips om hjemmeøvelser.
 • 3
  Behandlingskontroll
  Etter gjennomført terapitime eller rehabilitering (antall behandlingstimer retter seg etter antatt rehabiliteringstid og dyrets respons på behandlingen) følger sluttkontrollen.